Stormvloedkering Maeslantkering

Zeespiegelstijging in Nederland

Vorige week werd het Deltaprogramma 2019 namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het persbericht van de rijksoverheid blijkt dat klimaatverandering ook in Nederland voor grote problemen kan zorgen. Wat zijn de gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland? “Het nakomen van de Parijse klimaatafspraken is daarbij van groot…

Unimpressed pop-up exhibition

Unimpressed pop-up exhibition

Begin augustus organiseerde Jelle Mul en Nataša Lops een pop-up exhibition in Amsterdam met fantastische foto’s en illustraties. De opbrengsten van de verkochte foto’s gingen naar verschillende goede doelen, waaronder Protect Our Winters. Thanks Jelle en Nataša!