Klimaatverandering

17 van de warmste jaren ooit gemeten op Aarde vonden plaats in de afgelopen 18 jaar. Onze Aarde warmt op en dat zorgt voor steeds heftigere orkanen, overstromingen, hittegolven, droogtes en bosbranden.

Sinds het begin van de industriële revolutie is het duidelijk warmer geworden op Aarde. De wereldwijde temperatuur steeg sinds 1880 met 0,9° Celsius. Als er nu geen vergaande maatregelen worden genomen, dan zal aan het einde van deze eeuw de temperatuur verder oplopen met 4°-6° Celsius, met grote  gevolgen voor onze Aarde.

 

 

Welke veranderingen zien we?

 • De wereldwijde temperatuur is gestegen met 0,9° Celsius sinds 1880.
 • Het zee ijs op de noordpool is sinds 1979 met 13,2% per decennium afgenomen (sinds satellietwaarnemingen begonnen). Gemeten waarden zijn het jaarlijks minimum in de maand september.
 • Het landijs is afgenomen met 286 gigaton per jaar sinds 2002 (landijs zijn gletsjers en de ijskappen op Groenland en Antarctica).
 • Wereldwijd is de zeespiegel met 17,8 cm gestegen over de afgelopen 100 jaar.

 

Stijgende temperaturen en CO2

In de afgelopen 800.000 jaar zijn de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) en de temperatuur op Aarde altijd binnen voorspelbare en betrouwbare patronen en waarden gebleven. Voornamelijk door de invloed van grootschalig menselijk gebruik van fossiele brandstoffen meten we inmiddels historische CO2 waarden van meer dan 400 ppm (parts per million). Omdat de CO2 waarden en de temperatuur met elkaar samenhangen, is onze Aarde de afgelopen eeuw meetbaar warmer geworden. Ondertussen zorgt de CO2 die wordt opgenomen door onze oceanen voor het afsterven van het koraal. De klimaatsituatie is dus al slecht, er vallen nu al slachtoffers en tenzij we de CO2 waarden terug kunnen brengen naar onder de 350 ppm, zijn de vooruitzichten nog veel slechter.

 

Ondanks alle beloftes, afspraken en klimaatconferenties stijgt de CO2 concentratie maar door. In 2017 werd een record van 412,6 ppm gemeten. Zo’n hoge waarde was een paar jaar geleden nog onvoorstelbaar. Een concentratie tussen de 430 en 480 ppm wordt door wetenschappers en klimaatexperts als de bovengrens gezien waarbij de opwarming van de Aarde niet meer dan 2° Celsius zal stijgen.

 

 

Nog niet overtuigd?

Meer dan 97% van de wetenschappers is het erover eens: In de afgelopen eeuw is de Aarde in verontrustend tempo opgewarmd en dat is zeer waarschijnlijk te wijten aan de stijgende CO2 waarden door menselijk toedoen. Klimaatsceptici beweren dat er nog steeds geen overeenstemming is over dit punt. In de onderstaande grafiek zie je hoe sterk de wetenschappers het met elkaar eens zijn. Want als 97 van de 100 artsen zouden zeggen dat je een ernstig gezondheidsprobleem hebt, dan zou je ze toch ook geloven?

 

 

Wat is het probleem met +2°C?

Wetenschappers waarschuwen dat de stijging van de temperatuur op Aarde onder de 2°C moet blijven. Een van de problemen is dat een stijgende temperatuur zorgt voor het sneller smelten van de gletsjers. Dit snelle smelten zorgt voor extra watertoevoer en grote ijsbrokken in de oceaan, wat bijdraagt aan het stijgen van de zeespiegel. Een stijging van de zeespiegel betekent een verstoorde watercyclus en bijvoorbeeld, kortere en minder betrouwbare skiseizoenen.

De Aarde warmt op, een stijging van de temperatuur kunnen we al niet meer tegen gaan. De vraag is: Hoeveel gaat de temperatuur stijgen deze eeuw? Dat ligt er aan wat voor maatregelen er genomen worden.

 

Onze energiebronnen

De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door mensen komt voornamelijk door het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, transport en andere industriële activiteiten. Ook al hebben fossiele brandstoffen veel bijgedragen aan de wereldwijde ontwikkeling van de afgelopen 100 jaar, het is nu duidelijk dat de veroorzaakte emissies een groot probleem zijn. Als we klimaatverandering serieus nemen, moeten we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en overstappen op duurzame energiebronnen.

Dit betekent niet dat we in het donker moeten gaan zitten, kou moeten lijden, of ontwikkelingslanden elektriciteit, hygiëne en economische groei moeten ontzeggen. Maar het vraagt wel om een wereldwijde toewijding aan schone technologie en efficiënt omgaan met energie.

In Nederland komt een klein deel van de energie al uit hernieuwbare bronnen. In 2017 was dit 6,6%. Ook al stijgt dit percentage, er is nog een lange weg te gaan naar het door de overheid gestelde doel om in 2020 14% energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

 

 

De impact op de wintersport

We kunnen er heel kort over zijn: Klimaatverandering is een bedreiging voor de wintersport zoals we die nu kennen. In het laatste decennium hebben we steeds meer de gevolgen gezien. Skiseizoenen worden korter, omstandigheden extremer en vooral minder betrouwbaar.

De bergen zijn extra gevoelig voor klimaatverandering. In de Alpen steeg de temperatuur sinds 1850 met 1,8° C, dat is bijna twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde. De sneeuwgrens is de afgelopen decennia al met 300m opgeschoven en de verwachting is dat tot het einde van deze eeuw de sneeuwgrens nog eens met ongeveer 500-700 meter zal stijgen. Dit levert natuurlijk grote problemen op voor de wintersport en vooral voor de skigebieden tussen de 1000-2000 meter hoogte. In Zwitserland is het skiseizoen sinds 1970 37 dagen korter geworden.

 • Steeds verder stijgen van de sneeuwgrens
 • Kortere skiseizoenen
 • Sluiten van skigebieden
 • Krimpen en verdwijnen van gletsjers
 • Problemen met het terugtrekken van de permafrost

Volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken zal bij een stijging van 2° C meer dan 40% van de skigebieden in Oostenrijk niet meer sneeuwzeker zijn. De hoeveelheid kunstsneeuw zal dan met 100-199% moeten stijgen om dit op te vangen. Sneeuwkanonnen zullen het verlies aan sneeuw maar deels op kunnen vangen, bij een stijging van 2° C zullen er 33% minder dagen zijn dat sneeuwkanonnen ingezet kunnen worden.

 

 

De impact van de wintersport

Het wintertoerisme heeft een behoorlijke invloed op de uitstoot van CO2 gassen. Een gemiddelde wintersportweek naar Oostenrijk met een gezin van 4 personen zorgt als snel voor een uitstoot van 1500kg CO2. Ter vergelijking: de uitstoot voor het jaarlijkse energiegebruik (gas en stroom) van een gemiddeld huishouden is 4160 kg CO2.

Een flink deel van deze impact komt door de manier waarop we reizen van en naar de wintersportgebieden.

 

Wil je weten wat de CO2-uitstoot van jouw vakantie is? Dit kan je eenvoudig uitrekenen op de website van Milieu centraal.

 

Onze oplossingen

De technologie voor schone hernieuwbare energie bestaat al. Het omarmen van deze schone energiebronnen om wereldwijde klimaatverandering aan te pakken zal leiden tot innovatie, nieuwe banen en een verbetering van onze gezondheid en luchtkwaliteit. Wereldwijd groeit schone energie veel sneller dan fossiele brandstoffen. Deze groter wordende kloof zal de kosten voor elektriciteit naar beneden brengen en hernieuwbare energie beter beschikbaar maken.

Voor ons bij Protect Our Winters, is het doel om klimaatoplossingen te promoten die de uitstoot van broeikasgassen tegen gaan. Onze agenda focust zich op drie gebieden:

 • CO2 belasting
 • De overstap naar schone energie
 • Het gebruiken van innovatieve transportoplossingen om de uitstoot in de transportindustrie naar beneden te brengen

We weten dat er meer oplossingen zijn, maar dit zijn de punten die wij hebben gekozen om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Bronnen en links:

NASA klimaat informatie
United Nations – Intergovermental panel on Climate Change (IPCC)
Compendium voor de leefomgeving
Milieu centraal
Institut für Schnee- und Lawineforschung (SLF)
Impacts of climate change on ski industry – Gilaberte-Búrdalo, López-Martín, Pino-Otín, López-Moreno
Natürliche und technische Schneesicherheit in einer wärmeren Zukunft – Abegg